Člani

Naslov: Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (DGKTS), Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana / E-naslov: dgkts.info@gmail.com

Člani v letu 2020

 1. Urša Adamič
 2. Rok Andres
 3. Nika Arhar
 4. Nataša Berce
 5. Tjaša Bertoncelj
 6. Rok Bozovičar
 7. Metka Dedakovič
 8. Zala Dobovšek
 9. Tereza Gregorič 
 10. Vesna Hauschild
 11. Mojca Jan Zoran
 12. Nenad Jelesijević
 13. Sandra Jenko
 14. Diana Koloini
 15. Amelia Kraigher
 16. Bogomila Kravos
 17. Tomaž Krpič
 18. Alja Lobnik
 19. Blaž Lukan
 20. Gašper Malej
 21. Aldo Milohnić
 22. Maja Murnik
 23. Barbara Orel
 24. Ana Perne
 25. Mateja Pezdirc Bartol
 26. Alja Predan
 27. Anja Radaljac
 28. Maša Radi Buh
 29. Tea Rogelj
 30. Barbara Skubic
 31. Jaka Smerkolj Simoneti
 32. Maja Šorli
 33. Vilma Štritof
 34. Nika Švab
 35. Tomaž Toporišič

Aktivni člani v letu 2019

 1. Urša Adamič
 2. Rok Andres
 3. Nika Arhar
 4. Nataša Berce
 5. Tjaša Bertoncelj
 6. Rok Bozovičar
 7. Metka Dedakovič
 8. Zala Dobovšek
 9. Blaž Gselman
 10. Vesna Hauschild
 11. Krištof Jacek Kozak
 12. Mojca Jan Zoran
 13. Nenad Jelesijević
 14. Sandra Jenko
 15. Primož Jesenko
 16. Diana Koloini
 17. Amelia Kraigher
 18. Mojca Kranjc
 19. Bogomila Kravos
 20. Tomaž Krpič
 21. Alja Lobnik
 22. Blaž Lukan
 23. Gašper Malej
 24. Aldo Milohnić
 25. Gregor Moder
 26. Maja Murnik
 27. Barbara Orel
 28. Ana Perne
 29. Mateja Pezdirc Bartol
 30. Alja Predan
 31. Maša Radi Buh
 32. Tea Rogelj
 33. Barbara Skubic
 34. Maja Šorli
 35. Vilma Štritof
 36. Nika Švab
 37. Petra Tanko
 38. Tomaž Toporišič

Aktivni člani v letu 2018

 1. Urša Adamič
 2. Rok Andres
 3. Nika Arhar
 4. Nataša Berce
 5. Rok Bozovičar 
 6. Pia Brezavšček
 7. Gregor Butala
 8. Marij Čuk
 9. Metka Dedakovič
 10. Zala Dobovšek
 11. Krištof Jacek Kozak
 12. Mojca Jan Zoran
 13. Nenad Jelesijević
 14. Sandra Jenko
 15. Primož Jesenko
 16. Diana Koloini
 17. Andreja Kopač 
 18. Amelia Kraigher
 19. Mojca Kranjc
 20. Bogomila Kravos
 21. Tomaž Krpič
 22. Nika Leskovšek
 23. Alja Lobnik
 24. Blaž Lukan
 25. Gašper Malej
 26. Aldo Milohnić
 27. Maja Murnik
 28. Barbara Orel
 29. Ana Perne
 30. Mateja Pezdirc Bartol
 31. Alja Predan
 32. Tea Rogelj
 33. Anja Rošker 
 34. Ajda Schmidt
 35. Barbara Skubic
 36. Maja Šorli
 37. Vilma Štritof
 38. Petra Tanko
 39. Tomaž Toporišič
 40. Jasmina Založnik
  1. Rok Andres
  2. Nika Arhar
  3. Anja Bajda Gorela
  4. Nataša Berce
  5. Rok Bozovičar 
  6. Pia Brezavšček 
  7. Metka Dedakovič
  8. Zala Dobovšek
  9. Tereza Gregorič 
  10. Mojca Jan Zoran
  11. Nenad Jelesijević
  12. Primož Jesenko
  13. Krištof Jacek Kozak
  14. Amelia Kraigher
  15. Mojca Kranjc
  16. Bogomila Kravos
  17. Diana Koloini
  18. Tomaž Krpič 
  19. Alja Lobnik
  20. Blaž Lukan
  21. Gašper Malej
  22. Aldo Milohnić
  23. Maja Murnik
  24. Jernej Novak
  25. Ana Perne
  26. Slavko Pezdir
  27. Mateja Pezdirc Bartol
  28. Alja Predan
  29. Peter Rak 
  30. Tea Rogelj
  31. Anja Rošker 
  32. Barbara Skubic
  33. Maja Šorli
  34. Vilma Štritof
  35. Tomaž Toporišič
  36. Jasmina Založnik


Aktivni člani v letu 2016

  1. Nika Arhar
  2. Anja Bajda
  3. Nataša Berce
  4. Pia Brezavšček
  5. Rok Bozovičar
  6. Gregor Butala
  7. Metka Dedakovič
  8. Zala Dobovšek
  9. Tereza Gregorič
  10. Mojca Jan Zoran
  11. Primož Jesenko
  12. Diana Koloini
  13. Krištof Jacek Kozak
  14. Amelia Kraigher
  15. Mojca Kranjc
  16. Eva Kraševec
  17. Bogomila Kravos
  18. Tomaž Krpič
  19. Nika Leskovšek
  20. Blaž Lukan
  21. Gašper Malej
  22. Aldo Milohnić
  23. Maja Murnik
  24. Jernej Novak
  25. Barbara Orel
  26. Ana Perne
  27. Slavko Pezdir
  28. Mateja Pezdirc Bartol
  29. Alja Predan
  30. Peter Rak
  31. Tea Rogelj
  32. Barbara Skubic
  33. Maja Šorli
  34. Vilma Štritof
  35. Petra Tanko
  36. Tomaž Toporišič
  37. Rok Vevar
  38. Jasmina Založnik


Aktivni člani v letu 2015

  1. Nika Arhar
  2. Anja Bajda
  3. Nataša Berce
  4. Pia Brezavšček
  5. Gregor Butala
  6. Metka Dedakovič
  7. Zala Dobovšek
  8. Anja Golob (članica DGKTS do maja 2015, ko je podala izstopno izjavo)
  9. Tereza Gregorič
  10. Mojca Jan Zoran
  11. Diana Koloini
  12. Krištof Jacek Kozak
  13. Amelia Kraigher
  14. Bogomila Kravos
  15. Tomaž Krpič
  16. Nika Leskovšek
  17. Blaž Lukan
  18. Gašper Malej
  19. Aldo Milohnić
  20. Maja Murnik
  21. Jernej Novak
  22. Barbara Orel
  23. Ana Perne
  24. Slavko Pezdir
  25. Mateja Pezdirc Bartol
  26. Alja Predan
  27. Tea Rogelj
  28. Barbara Skubic
  29. Maja Šorli
  30. Vilma Štritof
  31. Petra Tanko
  32. Tomaž Toporišič
  33. Rok Vevar
  34. Jasmina Založnik

Aktivni člani v letu 2014

  1. Nika Arhar
  2. Anja Bajda
  3. Pia Brezavšček
  4. Gregor Butala
  5. Metka Dedakovič
  6. Zala Dobovšek
  7. Andraž Golc
  8. Anja Golob
  9. Tereza Gregorič
  10. Mojca Jan Zoran
  11. Primož Jesenko
  12. Diana Koloini
  13. Krištof Jacek Kozak
  14. Amelia Kraigher
  15. Bogomila Kravos
  16. Tomaž Krpič
  17. Ana Kržišnik
  18. Nika Leskovšek
  19. Blaž Lukan
  20. Gašper Malej
  21. Aldo Milohnić
  22. Martina Mrhar
  23. Maja Murnik
  24. Jernej Novak
  25. Barbara Orel
  26. Ana Perne
  27. Slavko Pezdir
  28. Mateja Pezdirc Bartol
  29. Alja Predan
  30. Tea Rogelj
  31. Barbara Skubic
  32. Maja Šorli
  33. Petra Tanko
  34. Tomaž Toporišič
  35. Rok Vevar
  36. Jasmina Založnik


Aktivni člani v letu 2013

  1. Nika Arhar
  2. Anja Bajda
  3. Pia Brezavšček
  4. Gregor Butala
  5. Metka Dedakovič
  6. Zala Dobovšek
  7. Andraž Golc
  8. Anja Golob
  9. Primož Jesenko
  10. Andreja Kopač
  11. Krištof Jacek Kozak
  12. Amelia Kraigher
  13. Bogomila Kravos
  14. Nika Leskovšek
  15. Blaž Lukan
  16. Gašper Malej
  17. Martina Mrhar
  18. Maja Murnik
  19. Jernej Novak
  20. Barbara Orel
  21. Ana Perne
  22. Slavko Pezdir
  23. Alja Predan
  24. Vasja Predan
  25. Tea Rogelj
  26. Barbara Skubic
  27. Maja Šorli
  28. Petra Tanko
  29. Rok Vevar
  30. Jasmina Založnik


Komentiraj vsebino!

:

: