Members

Address: Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (DGKTS), Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana, Slovenia / E-mail: dgkts.info@gmail.com

Active members in 2017

  1. Nika Arhar
  2. Anja Bajda Gorela
  3. Nataša Berce
  4. Rok Bozovičar
  5. Metka Dedakovič
  6. Zala Dobovšek
  7. Mojca Jan Zoran
  8. Nenad Jelesijević
  9. Primož Jesenko
  10. Krištof Jacek Kozak
  11. Amelia Kraigher
  12. Mojca Kranjc
  13. Bogomila Kravos
  14. Alja Lobnik
  15. Blaž Lukan
  16. Gašper Malej
  17. Aldo Milohnić
  18. Maja Murnik
  19. Jernej Novak
  20. Ana Perne
  21. Slavko Pezdir
  22. Mateja Pezdirc Bartol
  23. Alja Predan
  24. Tea Rogelj
  25. Barbara Skubic
  26. Maja Šorli
  27. Vilma Štritof
  28. Tomaž Toporišič
  29. Jasmina Založnik


Active members in 2016

  1. Nika Arhar
  2. Anja Bajda
  3. Nataša Berce
  4. Pia Brezavšček
  5. Rok Bozovičar
  6. Gregor Butala
  7. Metka Dedakovič
  8. Zala Dobovšek
  9. Tereza Gregorič
  10. Mojca Jan Zoran
  11. Primož Jesenko
  12. Diana Koloini
  13. Krištof Jacek Kozak
  14. Amelia Kraigher
  15. Mojca Kranjc
  16. Eva Kraševec
  17. Bogomila Kravos
  18. Tomaž Krpič
  19. Nika Leskovšek
  20. Blaž Lukan
  21. Gašper Malej
  22. Aldo Milohnić
  23. Maja Murnik
  24. Jernej Novak
  25. Barbara Orel
  26. Ana Perne
  27. Slavko Pezdir
  28. Mateja Pezdirc Bartol
  29. Alja Predan
  30. Peter Rak
  31. Tea Rogelj
  32. Barbara Skubic
  33. Maja Šorli
  34. Vilma Štritof
  35. Petra Tanko
  36. Tomaž Toporišič
  37. Rok Vevar
  38. Jasmina Založnik


Active members in 2015

  1. Nika Arhar
  2. Anja Bajda
  3. Nataša Berce
  4. Pia Brezavšček
  5. Gregor Butala
  6. Metka Dedakovič
  7. Zala Dobovšek
  8. Anja Golob (članica DGKTS do maja 2015, ko je podala izstopno izjavo)
  9. Tereza Gregorič
  10. Mojca Jan Zoran
  11. Diana Koloini
  12. Krištof Jacek Kozak
  13. Amelia Kraigher
  14. Bogomila Kravos
  15. Tomaž Krpič
  16. Nika Leskovšek
  17. Blaž Lukan
  18. Gašper Malej
  19. Aldo Milohnić
  20. Maja Murnik
  21. Jernej Novak
  22. Barbara Orel
  23. Ana Perne
  24. Slavko Pezdir
  25. Mateja Pezdirc Bartol
  26. Alja Predan
  27. Tea Rogelj
  28. Barbara Skubic
  29. Maja Šorli
  30. Vilma Štritof
  31. Petra Tanko
  32. Tomaž Toporišič
  33. Rok Vevar
  34. Jasmina Založnik

Aktivni člani v letu 2014

  1. Nika Arhar
  2. Anja Bajda
  3. Pia Brezavšček
  4. Gregor Butala
  5. Metka Dedakovič
  6. Zala Dobovšek
  7. Andraž Golc
  8. Anja Golob
  9. Tereza Gregorič
  10. Mojca Jan Zoran
  11. Primož Jesenko
  12. Diana Koloini
  13. Krištof Jacek Kozak
  14. Amelia Kraigher
  15. Bogomila Kravos
  16. Tomaž Krpič
  17. Ana Kržišnik
  18. Nika Leskovšek
  19. Blaž Lukan
  20. Gašper Malej
  21. Aldo Milohnić
  22. Martina Mrhar
  23. Maja Murnik
  24. Jernej Novak
  25. Barbara Orel
  26. Ana Perne
  27. Slavko Pezdir
  28. Mateja Pezdirc Bartol
  29. Alja Predan
  30. Tea Rogelj
  31. Barbara Skubic
  32. Maja Šorli
  33. Petra Tanko
  34. Tomaž Toporišič
  35. Rok Vevar
  36. Jasmina Založnik


Active members in 2013

  1. Nika Arhar
  2. Anja Bajda
  3. Pia Brezavšček
  4. Gregor Butala
  5. Metka Dedakovič
  6. Zala Dobovšek
  7. Andraž Golc
  8. Anja Golob
  9. Primož Jesenko
  10. Andreja Kopač
  11. Krištof Jacek Kozak
  12. Amelia Kraigher
  13. Bogomila Kravos
  14. Nika Leskovšek
  15. Blaž Lukan
  16. Gašper Malej
  17. Martina Mrhar
  18. Maja Murnik
  19. Jernej Novak
  20. Barbara Orel
  21. Ana Perne
  22. Slavko Pezdir
  23. Alja Predan
  24. Vasja Predan
  25. Tea Rogelj
  26. Barbara Skubic
  27. Maja Šorli
  28. Petra Tanko
  29. Rok Vevar
  30. Jasmina Založnik


Add Your Comment!

:

: