Poziv k predlaganju nominacij za nagrado in priznanje Vladimirja Kralja

June 24, 2018 / Objavil/a: admin

Vabilo k predlaganju nominacij za
- NAGRADO VLADIMIRJA KRALJA ZA ŽIVLJENJSKO DELO in
- PRIZNANJE VLADIMIRJA KRALJA ZA KRITIŠKE IN TEATROLOŠKE DOSEŽKE V ZADNJIH DVEH LETIH
Priznanje in nagrada Vladimirja Kralja se podeljujeta za dosežke na področju kritiškega, teatrološkega, dramaturškega, uredniškega ter drugega, dejavnosti društva ustreznega strokovnega dela na področju uprizoritvenih umetnosti. Prejemniki priznanj so lahko le aktivni člani DGKTS.

Člani IO-ja določimo komisijo za odpiranje predlogov in sklep o nagradi ter priznanju Vladimirja Kralja 2018: komisija smo vsi člani IO-ja: Metka Dedakovič, mag. Primož Jesenko, Alja Lobnik, dr. Tomaž Krpič in Marij Čuk, izvoljen predsednik komisije: dr. Tomaž Krpič.
Prejeli smo štiri zunanje predloge. Za življenjsko delo sta nominirana Maja Šugman (predlagateljica je Barbara Hieng Samobor oz. MGL) in Lojze Smasek (predlagateljici sta Vilma Štritof in Gabriela Gruden, tudi kot nominacija izpred dveh let). Za priznanje za teatrološke dosežke zadnjih dveh let sta nominirana dr. Blaž Lukan (predlagatelj je dr. Aldo Milohnič) in Amelia Kraigher (predlagatelj je Gašper Malej).

I. Sklepa o dodatnih nominaciji za nagrado oziroma priznanje Vladimirja Kralja:
1. Na predlog dr. Tomaža Krpiča dodatno soglasno nominiramo dr. Blaža Lukana za kandidata za prejemnika Nagrade Vladimirja Kralja za življenjsko delo.
2. IO DGKTS dodatno soglasno nominira naslednje posameznike za Priznanje Vladimirja Kralja za kritiške in teatrološke dosežke za obdobje 2016-2017: Roka Vevarja, Zalo Dobovšek, Milico Kravos, Iva Svetina in dr. Bojano Kunst.

I. Sklepa o nagradah:
1. Nagrado Vladimirja Kralja za življenjsko delo prejme LOJZE SMASEK. Komisija je bila glede odločitve soglasna.

2. Priznanje Vladimirja Kralja za kritiške in teatrološke dosežke za obdobje 2016-2017 prejme AMELIA KRAIGHER.

30. januar 2018                                                                                                                      Komisija / IO DGKTSKomentiraj vsebino!

:

: