Zahteva Društva za sodobni ples Slovenije za ponovno ustanovitev Centra sodobnih plesnih umetnosti

June 10, 2017 / Objavil/a: admin / ključne besede:

ZADEVA: Poziv Društva za sodobni ples Slovenije za ponovno ustanovitev Centra sodobnih plesnih umetnosti

Center sodobnih plesnih umetnosti je bil ustanovljen 7. julija 2011 in je direktno odgovarjal ciljem Nacionalnega programa za kulturo (2008-2011), posebej pa še vzpostavljanju pogojev za institucionalizacijo sodobnega plesa, ki bi bila zaradi devetdesetletne zgodovine, kakovosti in mednarodne uveljavljenosti akterjev nujna. Zgodba s centrom se je 23. 8. 2012, samo eno leto po ustanovitvi, zaključila zelo razorožujoče in nespodbudno za vse, ki so si zanj dolga leta prizadevali – s sklepom o prenehanju veljavnosti Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center sodobnih plesnih umetnosti.

Z ukinitvijo Centra je bila storjena velika in nepopravljiva škoda generaciji umetnikov, ki se v danih zaostrujočih razmerah, ki so sledile, ni mogla razvijati, nedvomno pa tudi vsem nadaljnjim generacijam, ki vstopajo v vedno manj cenjeno, nepriznano in na vseh nivojih vedno slabše podprto slovensko sodobnoplesno prizorišče. Za to nepopravljivo škodo ni odgovoren samo takratni minister, ki je podpisal ukinitev, ampak tudi vsi njegovi nasledniki, ki niso ponovno vzeli v roke že pripravljenih strateških dokumentov in zgodbe s CSPU bodisi obnovili bodisi poiskali druge dolgoročne sistemske rešitve za področje, ampak namesto tega pustili področje in z njim usodo vrhunskih umetnikov životarjenju. Institucionalizacija sodobnega plesa je v nadaljevanju celo izpadla iz ciljev NPK.

Minister za kulturo, g. Anton Peršak, je na otvoritvi letošnjega bienala sodobne plesne umetnosti Gibanica obljubil, da bo ponovno ustanovil Center sodobnih plesnih umetnosti in to v obliki, ki bo podpirala heterogenost področja. Na Društvu za sodobni ples Slovenije, krovni stanovski organizaciji na področju sodobnega plesa smo te pobude veseli. Da pa ne bo ostalo samo pri besedah, od ministrstva pričakujemo časovnico realizacije te obljube.

DSPS poziva, da je zagotovljena prisotnost njegovega zastopnika pri vseh nadaljnjih korakih, ki vodijo do ponovne ustanovitve CSPU. Prav tako poziva, da se stroški ustanovitve in delovanja Centra v takšni ali drugačni obliki ne bodo zajedali v programska in projektna sredstva, namenjena delovanju sodobnega plesa. Vsi koraki domnevnega ustanavljanja naj bodo kar najbolj transparentni. Pri DSPS imamo strokovno znanje, zbrane analize in dokumente, poleg tega pa so naši člani aktivni akterji na polju in lahko v sodelovanju z njimi pridemo do kar najbolj optimalnih rešitev glede na potrebe in cilje.

Našo zahtevo podpirajo spodaj podpisani posamezniki, predstavniki nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki razumejo, da je institucionalizacija sodobnega plesa nujna. Akterji s področja sodobnega plesa so zaradi nerešene problematike zaposlovanja, ki jo stopnjuje tudi neobstoj institucionalizacije, skoraj brez izjeme samozaposleni v kulturi. Vseeno pa mnogi s svojim znanjem in umetniško vitalnostjo tudi bistveno pripomorejo k programom obstoječih javnih zavodov. Institucionalizacija sodobnega plesa bi ta sodelovanja okrepila, ker bi imelo nezanemarljiv vpliv tudi na produkcijo spodaj podpisanih javnih zavodov.

V prilogi dodajamo nekatere pomembne dokumente in vas prosimo za datum sestanka.

Pia Brezavšček
predsednica DSPS

PODPISNIKI

1.    Andreja Podrzavnik
2.    Nataša Živković
3.    Dragana Alfirević
4.    Rok Vevar
5.    Matjaž Farič
6.    Mateja Bučar
7.    dr. Mladen Dolar
8.    dr. Renata Salecl
9.    Petra Hazabent
10.    Tomaž Tomljanović
11.    Neja Kos
12.    Polona Calderera, Maska Ljubljana
13.    Alja Lobnik
14.    Milan Tomášik
15.    Teja Reba
16.    Snježana Premuš
17.    Nataša Tovirac
18.    Maja Delak
19.    Jasmina Založnik
20.    Katarina Barbara Kavčič
21.    Igor Sviderski
22.    dr. Andreja Kopač
23.    Jurij Konjar
24.    Petra Pikalo
25.    Katja Legin
26.    Leja Jurišić
27.    Dejan Srhoj
28.    Tina Mahkota
29.    Marko Mlačnik, ustanovni član PTL
30.    dr. Đurđa Strsoglavec, predsednica Društva slovenskih književnih prevajalcev, FF
31.    Tibor Mihelič Syed, direktor Slovenskega mladinskega gledališča
32.    dr. Nikolai Jeffs, FHŠ Univerze na Primorskem
33.    dr. Marcello Potocco, FHŠ Univerze na Primorskem
34.    Marko Bratuš, umetniški vodja SNG Nova Gorica
35.    dr. Primož Vitez, Filozofska fakulteta
36.    dr. Roman Kuhar, Filozofska fakulteta
37.    Katarina Pejović
38.    dr. Maja Šorli, AGRFT, Amfiteater
39.    dr. Gašper Troha
40.    Borut Kraševec
41.    Ana Schnabl
42.    Janez Janša, Aksioma
43.    Marcela Okretič, Aksioma
44.    Damjana Černe
45.    Primož Čučnik
46.    Saša Jerele
47.    Primož Jesenko
48.    Blaž Šef
49.    Valentina Turcu
50.    dr. Blaž Lukan, AGRFT
51.    Suzana Koncut
52.    Primož Bezjak
53.    Tanja Zgonc
54.    Majda Širca Ravnikar
55.    Gregor Butala
56.    dr. Alenka Zupančič
57.    Zala Dobovšek
58.    Alice Camara
59.    dr. Otto Luthar, ZRC SAZU
60.    dr. Andreja Inkret, FF
61.    Nika Arhar
62.    Boštjan Nedoh, ZRC SAZU
63.    Petra Pogorevc, MGL
64.    Urška Brodar, SMG
65.    dr. Ana Sara Lunaček Brumen, FF
66.    dr. Gregor Pompe, FF
67.    mag. Ciril Oberstar, Založba ZRC
68.    dr. Nadja Dobnik, FF
69.    dr. Dean Komel
70.    Nataša Berce
71.    dr. Boris A. Novak, FF
72.    Bojan Jablanovec
73.    Simona Semenič
74.    dr. Tadej Troha, ZRC SAZU
75.    Mojca Kranjc, SNG Drama Ljubljana
76.    dr. Gregor Moder, FF
77.    Nevenka Koprivšek, Bunker
78.    Danilo Rošker, direktor SNG Maribor
79.    Diana Koloini, umetniška vodja Drame SNG Maribor
80.    Simon Krečič, umetniški vodja Opere SNG Maribor
81.    Edward Clug, umetniški vodja Baleta SNG Maribor
82.    Tatjana Ažman, dramaturginja in teatrologinja, vodja Slovenskega Centra ITI
83.    Boris Mihalj, SNG Drama LJ
84.    dr. Aldo Milohnič
85.    dr. Renata Šribar
86.    Petra Veber
87.    Lijana Dejak
88.    Vlado G. Repnik
89.    Tone Vrhovnik Straka
90.    Matjaž Berger
91.    dr. Sašo Jerše
92.    Simona Hamer
93.    Peter Srpčič
94.    dr. Janez Vrečko, FF Ljubljana
95.    dr. Katja Praznik, Univerza v Buffalu
96.    Jožica Avbelj
97.    Bojan Fekonja
98.    dr. Valentina Hribar Sorčan, FF
99.    dr. Vlado Kotnik, FHŠ Univerze na Primorskem
100.    Špela Šinigoj, SNG Drama LJ
101.    Alja Predan
102.    Maja Sever
103.    Dunja Klemenc
104.    Niko Goršič
105.    Janez Janša, Zavod Maska
106.    Zavod Maska
107.    dr. Gorazd Kovačič
108.    dr. Bojana Kunst
109.    Ema Kugler
110.    dr. Ana Vugrinčič Čepič
111.    Iztok Ilc
112.    Sabina Potočki
113.    Sanja Nešković Peršin, umetniška vodja SNG Opera in balet
114.    Blaž Peršin, direktor Muzeja in galerij mesta Ljubljana
115.    Zdenka Badovinac, direktorica Moderne galerije
116.    Jana Jevtović
117.    Mojca Dimec
118.    Irena Tomažin
119.    Dr. Bara Kolenc
120.    Kaja Lorenci
121.    Sandra Đorem Anais
122.    Nina Meško
123.    Daniel Petković
124.    Rok Bozovičar
125.    Maja Kalafatić
126.    Amelia Kraigher
127.    dr. Tomaž Krpič, raziskovalec gledališča, sociolog telesa in kognitivni sociolog
128.    Katarina Stegnar
129.    Breda Kolar Sluga
130.    Maja Sever
131.    dr. Vanesa Matajc, FF
132.    Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja
133.    Eva Nina Lampič
134.    dr. Andrej Blatnik, FF
135.    Združenje dramskih umetnikov Slovenije – ZDUS
136.    mag. Alma Redžić Selimović, Bunker
137.    dr. Sarah Lunaček
138.    dr. Eva D. Bahovec, FF
139.    dr. Tomaž Toporišič
140.    dr. Primož Krašovec, FF
141.    Tamara Bračič Vidmar
142.    Jasna Knez
143.    Carol Guiterrez
144.    Evin Hadžialjević
145.    Sergeja Kozar
146.    Breda Biščak
147.    Sabina Schwenner
148.    Jernej Bizjak
149.    Klemen Janežič
150.    Ingrid Gregorič
151.    Anja Golob
152.    dr. Andrej Srakar
153.    Špela Rus
154.    Marko Bulc
155.    Jana Kovač Valdes
156.    Manca Dorrer
157.    Dominika Kacin
158.    dr. Alenka Jovanovski
159.    Helena Č. Gerželj
160.    Arna Hadžialjević
161.    Tomi Janežič
162.    Ana Barič Moder
163.    Tina Benko
164.    Ana Pandur Predin
165.    Suzana Grau
166.    Barbara Vidovič, direktorica Talija gledališča
167.    Morena Fortuna
168.    Tina Janežič
169.    Maja Savelli
170.    Aljoša Pelhan
171.    Mojca Tiršek
172.    Jernej Škof
173.    Sinja Ožbolt
174.    Miha Horvat, Fundacija Sonda
175.    Katerina Vidner Ferkov
176.    Mateja Verdinek Žigon
177.    Simon Kardum, direktor Kina Šiška
178.    Jure Novak
179.    Društvo gledaliških režiserjev
180.    Saška Jenič
181.    Ana Hribar
182.    Urška Boljkovac
183.    Maja Vrhovac
184.    dr. Asta Vrečko
185.    Luka Mesec
186.    Miha Kordiš
187.    dr. Matej T. Vatovec
188.    Dragan Nikčević
189.    dr. Nikola Janović Kolenc
190.    dr. Sašo Slaček
191.    Violeta Tomič
192.    dr. Franc Trček
193.    Maja Tašner Vatovec
194.    Aleš Suša
195.    Goran Miljanović
196.    Nataša Sukič
197.    Nik Škrlec
198.    Neća Jamnikar
199.    Mojca Zupanič
200.    Nika Korenjak
201.    Mala Kline
202.    Urša Vidic
203.    Tina Valentan
204.    Živa Brecelj, Plesni teater Ljubljana
205.    Barbara Ribnikar
206.    Janez Burger, Zavod Staragara
207.    Zavod Staragara
208.    Nika Iskra
209.    Jernej Kaluža, odgovorni urednik Radia Študent
210.    Mojca Kumerdej
211.    Nina Fajdiga
212.    Liza Šimenc
213.    Goran Bogdanovski
214.    Mirjam Drnovšček, direktorica PG Kranj
215.    Barbara Kukovec
216.    Mojca Jug
217.    Maja Vižin
218.    Polona Vozel
219.    Miha Zadnikar
220.    Nataša Petrešin Bachelez
221.    Kolektiv Španski borci in EN-KNAP
222.    Nada Žgank
223.    Nina Ramšak
224.    Domen Ograjenšek
225.    Lidija Brezavšček
226.    Ana Reberc
227.    Maša Jazbec
228.    Klara Otorepec
229.    Manca G. Renko
230.    Martin Baraga
231.    Vilma Štritof, predsednica DGKTS
232.    Damjan Kozole
233.    Metka Dedaković
234.    Simona Solina
235.    Simona Jerala
236.    Nina Cvar
237.    Natalija Zanoški
238.    Aja Zupanec
239.    Sanja Matković
240.    Maja Modrijan, Destilator
241.    Luka Počivalšek
242.    Dalibor Novaković
243.    Marij Čuk
244.    Sara Horžen
245.    Matej Kejžar
246.    Marko Brumen
247.    Gašper Malej
248.    Enya Belak
249.    SCCA, Zavod za sodobno umetnost
250.    Klemen Košir
251.    Nina Zupančič
252.    mag. Jože Barši
253.    Urša Jurman
254.    Eva Matjašič
255.    Tadeja Pungerčar
256.    Kaja Kraner
257.    Sara Lucu
258.    Nina Janež
259.    Gregor Kamnikar
260.    Alja Ferjan
261.    Gyula Cserepes
262.    Tea Hvala
263.    Lenka Đorojević
264.    Neter Antoine, vizualna umetnica, NY
265.    Kris Nelson, Dublin Fringe Festival
266.    Nuša Komplet Peperko
267.    Jurij Drevenšek
268.    Ajda Smrekar
269.    Sara Živkovič
270.    Anja Pirnat
271.    Anže Zelnik
272.    Saša Pavlin Stošić
273.    Nina Ivanišin
274.    Maruša Majer
275.    Urša Adamič
276.    Barbara Zemljič
277.    Alenka Medič
278.    Ajda Valcl
279.    Patrizija Jurinčič Finžgar
280.    Zvone Hribar
281.    Ana Urbanc
282.    Gregor Prah
283.    Boris Mihalj
284.    Jernej Gašperin
285.    Tina Vrbnjak
286.    Ana Dolinar Horvat
287.    Vesna Jevnikar
288.    Domen Valič
289.    Jure Kopušar
290.    Vid Klemenc
291.    Nina Valič
292.    Jernej Čampelj
293.    Lena Hribar
294.    Blaž Setnikar
295.    Društvo slovenskih režiserjev
296.    Ana Kržišnik Blažica
297.    Barbara Skubic
298.    Borut Kržišnik
299.    Ičo Vidmar
300.    dr. Milica Antić Gaber
301.    dr. Maja Krajnc
302.    Špela Petrič
303.    Lothar Rose Orel
304.    Sandra Oman
305.    Tuza Támas
306.    Silvia Marchig
307.    Sara Rebov
308.    Živa Vrbič
309.    Nina Holler
310.    Dijana Mikić
311.    Irena Preda
312.    Petra Tanko
313.    dr. Maja Murnik
314.    Plesna izba Maribor
315.    Ana Kreitmeyer, UPUH
316.    Aleksandra Janeva Imfeld
317.    Nina Kodrič
318.    Sonja Pregrad
319.    Nikolina Pristaš, BADco
320.    Sanja Frühwald, VRUM Zagreb & Wien, KLIKER
321.    Petra Škofic
322.    Janez Pipan
323.    Magdalena Reiter
324.    Emanat
325.    Mila Čuljak
326.    Jasna Zavodnik
327.    dr. Janko M. Lozar, FF
328.    Ines Midžan
329.    Tamara Ivanjko
330.    Tanja Žnidaršič
331.    Barbara Rigler, JSKD
332.    David Potočnik
333.    Katarina Krapež
334.    dr. Anže Okorn
335.    Brane Zorman, Cona
336.    Lana Hosni
337.    Selma Banich
338.    UPUH – Udruga plesnih umjetnika Hrvatske
339.    Una Vizek
340.    Ivana Pavlovič
341.    Žigan Krajnčan
342.    Tea Rogelj
343.    Nicole Speletic
344.    Alexandra Baybutt
345.    Guenter Zechberger
346.    Collin Black
347.    Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije
348.    dr. Igor Pribac
349.    Tjaša Nabergoj
350.    mag. Anže Krajnc
351.    Sašo Rutar
352.    Urška Vohar
353.    Mia Zalukar
354.    Miha Turšič
355.    Goran Injac, umetniški vodja SMG
356.    Mojca Volf
357.    Alja Gogala
358.    Hana Vodeb
359.    Alojz Pluško, ravnatelj SVŠGL
360.    Lada Petrovski Ternovšek
361.    Nina Valič
362.    Ajda Tomazin
363.    Samira Naneh
364.    Miha Krkovič
365.    Katarina Veselko
366.    Mojca Jan Zoran
367.    dr. Henrik NeubauerKomentiraj vsebino!

:

: