Predstavitev društva

Naslov: Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (DGKTS), Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana / E-pošta: dgkts.info@gmail.com

Predsednica DGKTS: Alja Lobnik / IO DGKTS: Rok Bozovičar, Metka Dedakovič (koordinatorica), Primož Jesenko (podpredsednik), Tomaž Krpič, Vilma Štritof

Ustanovna skupščina Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije je bila oktobra 1975, pred tem so bili bodoči člani DGKTS organizirani v slovenski sekciji Zveze gledaliških kritikov in teatrologov Jugoslavije. Ob ustanovitvi leta 1975 je društvo štelo 28 članov in pet kandidatov. Prvi predsednik slovenskega društva je bil Jernej Novak.

Sčasoma so aktivnosti društva zamrle, dokler se ni septembra 2008 sestal iniciativni odbor za njegovo ponovno oživitev.

DGKTS je samostojno in nepridobitno združenje, od maja 2015 ima status društva v javnem interesu na področju kulture (od leta 1991 je DGKTS tudi član mednarodne mreže IATC/AICT).

Namen in poslanstvo društva sta kritiško spremljanje sodobne gledališke ustvarjalnosti na Slovenskem in v tujini, spodbujanje odgovornega odnosa članov do javne kritiške dejavnosti ter posvečanje teatrološkim in strokovnim vprašanjem aktualnega in preteklega gledališča. Društvo sledi razvoju gledališke prakse in kritične in teoretske gledališke misli, s posebno pozornostjo spremlja razvoj vseh oblik slovenskega gledališča oz. scenskih umetnosti ter ga skuša uvrščati v širši gledališki in kulturnozgodovinski kontekst. V kulturno življenje se vključuje z organiziranjem strokovnih srečanj in okroglih miz, skrbi za interdisciplinarne povezave na področjih, ki so v prid razumevanju in vrednotenju gledališke ustvarjalnosti, razvija stike in povezave z gledališkimi kritiki in teatrologi v okviru mednarodnih združenj in strokovnih povezav. S posredovanjem informacij širi vedenje o slovenski gledališki ustvarjalnosti v mednarodnem prostoru.

Članice in člani DGKTS vsako leto izglasujejo najboljšo predstavo minule sezone – nagrado slavnostno podelijo na sklepni slovesnosti Festivala Borštnikovo srečanje.Komentiraj vsebino!

:

: