Tarifnik

Novinarski žanri            Točke
Informativni članek / napovednik 50
Anketa 50-80
Komentirano poročilo 100-200
Portret (nekrolog, ob obletnicah) 120-150
Reportaža (ob/po festivalu) 120-170
Gledališka kritika 100-160
dnevni časopis
revialni/periodični tisk (študija primera)         160-350
Zbirka kritik 2500
Kolumna / komentar 150-350
Intervju 150-250
Geslo za enciklopedično publikacijo 334-600 / avtorsko polo
Znanstveno pisanje
Strokovni članek 400-550 / avtorsko polo
Strokovna monografija 680-800 / avtorsko polo
Esej 500-700 / avtorsko polo
Zbirka esejev 3200
Znanstveni članek 600-800 / avtorsko polo
Znanstvena monografija 680-840 / avtorsko polo
Uredniško delo
Uredništvo gledališkega lista 270-1000
Uredništvo publikacije ob napovedi sezone 270-1000
Uredništvo festivalskega kataloga 500-2000
Uredništvo strokovne publikacije 15% vseh AH prispevkov
Sodelovanje pri pripravi ali izvedbi festivalov
Umetniško vodenje (selektorstvo)
nacionalnega festivala 200-250 / predstavo
Članstvo v strokovni žiriji 150-200 / predstavo
Zasnova festivalskega koncepta 3000
Dramaturgija
Dramaturgija uprizoritve 1/3 do ½ režiserjevega honorarja
Dramaturško sodelovanje ¼ do 1/3 režiserjevega honorarja
Dramaturško svetovanje 1/8 režiserjevega honorarja
Avtorstvo dramaturške priredbe 1/3 do ½ režiserjevega honorarja
Ostalo
Strokovno predavanje 250-450
Vodja simpozija (konceptualna zasnova in priprava) 400-700
Moderiranje strokovnih pogovorov in okroglih miz 100-200
Sodelovanje na pogovorih v različnih Medijih 250-350
Organizacija simpozija 300-500
Pomoč pri formulaciji konceptov predstav za razpisne obrazce 80-100
Zasnova programskega koncepta javnega zavoda ali nevladne organizacije 3000


Komentiraj vsebino!

:

: